Česta pitanja

Česta Pitanja i Odgovori


Kome je program namijenjen?

Program je namijenjen polaznicima koji već dobro vladaju engleskim jezikom (minimalna razina B1) a žele ga usavršiti ili se žele osloboditi straha od komunikacije na engleskom jeziku.


Koji je cilj programa Speak Up!?

Cilj Speak Up! programa je pružiti mjesto, kontekst i priliku za slobodan, spontan i prirodan govor o zanimljivim temama. Engleski se usavršava kroz čitanje, slušanje i diskusiju.


Uči li se na govornim vježbama gramatika?

Da, ali se uči na greškama i u kontekstu, te uz pomoć posebno kreiranih materijala, umjesto tradicionalnim vježbama.


Mora li se položiti razredbeni ispit za upis u program?

Da, polaznici ispit rješavaju doma, online.


Moram li kupiti knjige ili druge materijale?

Ne. Tiskani materijali se ne koriste. Za zadaću (tj. kao pripremu za idući sat) koriste se isključivo digitalni materijali koji služe kao temelj za diskusiju.


Ima li više razina u programu?

Da, postoje jače i slabije grupe.


Ima li domaće zadaće?

Ima. Važno je da doma radite.


Mogu li se na satu konverzacijskih vježbi ‘samo pojaviti’, a da se nisam pripremao/pripremala kod kuće?

Moguće je pratiti i sudjelovati u nastavi i razgovorima u Speak Up! i bez pripreme, ali Vam  je u interesu da se dobro pripremate.


Mogu li dobiti potvrdu o završenom semestru?

Da.


Je li moguće pridružiti se jednoj grupi kada je semestar već u tijeku?

Da. Nastavni ciklus sastoji se od samostalnih jedinica. To znači da je jednostavno pridružiti se u bilo kojem trenutku u semestru, ako se otvori mjesto u grupi koja vas zanima.


Koliki je broj polaznika u svakoj grupi?

Grupe se sastoje od minimalno tri do maksimalno pet polaznika.


Nudite li privatne instrukcije?

Da.


Koliko se često sastaju grupe i koliko traje sat?

Svaka se grupa sastaje 1x tjedno po dva školska sata (45 min + 45 min), a moguće je priključiti se u više grupa.


Gdje se izvodi program?

Nastava se odvija u prostorijama Speak Up! na adresi Medveščak 13, u prostorijama Vaše firme ili u prostorijama OffSpace-a u Radničkoj cesti (kada se prijave dovoljan broj polaznika).


Je li moguće nastavu održavati u uredu polaznika?

Da, ako postoji grupa polaznika koja radi u istom uredu, moguće je da se tamo i održava nastava.


 

Facebook
Facebook
Google+
http://www.speakupcroatia.com/cesta-pitanja
YouTube
YouTube
INSTAGRAM