Cijene i upisi

Svaki semestar traje 15 tjedana

 

*Upisnina: 200 HRK

Konverzacijski tečaj u mikro-grupi (90 min)

2250 HRK / 1x tjedno
4000 HRK / 2x tjedno

Individualni konverzacijski tečaj / priprema za razgovor za posao (60 min.)

1000 HRK / 5 dolazaka
2000 HRK / 10 dolazaka

Tečaj pisanja na engleskom jeziku za srednjoškolce (90 min.)

2250 HRK / 90 min 1x tjedno

Essay Writing package

350 HRK / 5 eseja

Lektura tekstova na engl.

60-70 HRK/kartici

Prijevod tekstova na engl.

130-150 HRK/kartici

Cover letter/CV

300-400 HRK za svaki

Statement of Purpose

400-600 HRK

*Upisi traju kroz cijelu godinu.