Cijene i upisi

*Upisi traju kroz cijelu godinu.

Ne morate pričekati početak novog semestra jer je svaka naša nastava zasebna cjelina :). Vidjet ćete kako to funkcionira kada se priključite!

099 4200-939 / hello@speakupcroatia.com

Jesenski semestar: 10.09.18.-21.12.18.

GRUPE: 

ponedjeljak 18:30-20h (jača grupa)
ponedjeljak 20h-21:30 (slabija grupa)
utorak 19:30-21h (nedefinirana razina zasada!)
četvrtak 17:30-19h (jača grupa)
četvrtak 19:30-21h (slabija grupa)
petak 17:00-18:30 (slabija grupa)

*Upisnina: 200 HRK

Konverzacijski tečaj u mikro-grupi (90 min)

2250 HRK / 1x tjedno / 15 tjedana (= 30 školskih sati)
4000 HRK / 2x tjedno / 15 tjedana (= 60 školskih sati)

Individualni konverzacijski tečaj / priprema za razgovor za posao (45 min.)

1000 HRK / 5 dolazaka
2000 HRK / 10 dolazaka

Individualni konverzacijski tečaj / priprema za razgovor za posao (60 min.)

1250 HRK / 5 dolazaka
2500 HRK / 10 dolazaka

Semestralni tečajevi pisanja na engleskom jeziku  (90 min.)

2250 HRK / 90 min 1x tjedno / 15 tjedana (=30 školskih sati)

Radionice pisanja na engleskom jeziku (90 min.)

750 HRK / 90 min / 5 tjedana (=10 školskih sati)

Essay Writing Package

350 HRK / 5 eseja

Lektura tekstova na engl.

60-70 HRK/kartici

Prijevod tekstova na engl.

130-150 HRK/kartici

Cover letter/CV

300-400 HRK za svaki

Statement of Purpose

400-600 HRK

 

Jeste li spremni ispolirati svoj engleski?

Nazovite: 099/4200-939

Pišite: hello@speakupcroatia.com

 Svratite: Medveščak 13,  Zagreb (II. parkirna zona)

 

 

Facebook
Facebook
Google+
http://www.speakupcroatia.com/cijene-i-upisi
YouTube
YouTube