konverzacijski tečaj engleskog jezika

Cijene i upisi


Tečaj u mikro-grupi:

1500 HRK / 90 min. 1x tjedno kroz 10 tjedana
2500 HRK / 90min. 2x tjedno kroz 10 tjedana
900 HRK / “drop-in” paket od 5 dolazaka

Individualni tečaj/rad:

(konverzacijski tečaj, priprema za posao, prezentacijske vještine na engl.)

200 HRK/60 min.

Mini tečaj pisanja na engleskom za odrasle:

750 HRK / 90 min. 1x tjedno kroz 5 tjedana

Tečaj pisanja na engleskom za tinejdžere:

2500 HRK / 90 min. 2x tjedno kroz 10 tjedana

Essay Writing package:

350 HRK / 5 eseja

Lektura tekstova na engl.:

60-70 HRK/kartici

Prijevod tekstova na engl.:

130-150 HRK/kartici

Cover letter/CV:

300-400 HRK za svaki

Statement of Purpose:

400-600 HRK

*Upisi traju kroz cijelu godinu.